בתים – דרורה חבקין

שיר זה נתגלה בתוך קיטבג שנשכח ע"י 771984, טור'

פרנץ אייזנפרץ, בבאר מפוקפק ברחוב המטריות

בשרבורג, ערב הבלימה בנורמנדיה. יש להניח כי

מפאת מחסור בכוח אדם השתתף אייזנפרץ גם במיתקפה

הגרמנית האחרונה בארדנים, בפיקודו של פלדמרשל

פון רונדשטדט.

לפי אחת הגירסאות – נימלט מן "הבליטה" המפורסמת

ליפן ונשמע לאחרונה כשהוא מזמר את השיר

בחברת ארבעה אמריקאנים, בבית-תה בלב הירושימה,

במוצאי ה-5 באוגוסט 1945.

השיר כתוב בנימה אופטימית וזה מה שמדכא.

מילים:

זו תהיה המלחמה האחרונה
והיא תקפיד ולא תפסח על דלת
כדי שיזכרו אותה כולם
אחרי שבוע ושנה ומאה

זו תהיה המלחמה האחרונה
ילדי הגן ישתכשכו באפר
ופה ושם יציץ כמטורף
הירק בין חורבות בית ספר

זו תהיה המלחמה האחרונה
ובין שלדי גייסות ברזל ועצם
יקרקרו מעט יִפלוּ כינה
הציפורים בדרך אל השמש

זו תהיה המלחמה האחרונה
וגנראלים ידפקו בנוֹת עשר
והן תיפלוטנה את הדור הבא
בשלד טנק או בין חורבות בית ספר

זו תהיה המלחמה האחרונה
והאביב יבוא עם כל העשב
והאביב יעשה מה שעשה
על כל המלחמות האלה

זו תהיה המלחמה האחרונה
ובעוד אני נושם ואת נושמת
יתפארו מעט יִבדוּ קינה
מול המראה המנהיגים בַּדרך

מידע נוסף על האלבום