חשוב עלי הלילה – דרורה חבקין

הוקלט על-ידי קול ישראל.
דרורה חבקין בליווי להקה כלית.
30.1.1970
תל אביב.

מידע נוסף והקלטה בספריה הלאומית