וחרב אין ביד דוד – מוצי אביב

שודר ברשת ג בתוכניתו של אברהם זיגמן ז"ל.
עוד חוזר הנגון ברשת ג.
יצחק (צחי) שמעוני – מנחה
סבינה גולדברג – פסנתר
אדי שאפירוביץ – אורגן
דן גורדון – גיטרה
יוסי לוי – גיטרה חשמלית
שמואל ארוך – גיטרה באס
מיקו אשכנזי – כלי הקשה
שמעון כהן – מנצח
עיבוד – דרורה חבקין
מוצי אביב – וחרב אין ביד דוד