האניות עגנו במלטה – דרורה חבקין

מידע נוסף על האלבום

הפלי"ם (הפלוגה הימית של הפלמ"ח) היתה מתחילת הווסדה עטופת מסתורין ונחשבה כיחידה סגורה ומסוגרת. וכשמישהו מהפלמ"ח היה מוזמן לאחת ממסיבות הלילה על החוף, הקנאה היתה אוכלת את כל השאר.
האניות עגנו במלטה היה ונשאר אחד משירי הדגל של הפלי"ם ומספר על אהבה אסורה בין נערה לבנה וגבר שחור.
מילים : שלמה אפרת פיינטוך (באקום רשום נחלת הכלל)
נחום היימן

האניות עגנו במלטה
עולם רחב פנים זרות
אני נכנסתי אז הביתה
פתאום עמד לבי מדפוק

והוא היה אז כה גבוה
ולקראתי הושיט ידו
אני ידעתי אז ידוע
כי הוא יבוא כי הוא יבוא

פזמון:
שאני לבנה והוא שחור
למה אסור עלי לבחור
כי הוא שחור ואני לבנה
למה אסור לי אהבה.

אז רטט פחד אחזני
לבי הפליג אליו לים
לבי לבי לא מרוצה אני
כל עוד בלב שותת הדם

אדם הדם בכל החלד
אבל לגוף צבעים שונים
בכל מקום שמים תכלת
אותן תקוות ויסורים

פזמון…

מידע נוסף באתר זמרשת