שיר הצעדה – מקהלת צה"ל

חסרה הקלטה

מידע נוסף על האלבום