ערב ערב מעל הגגות – הלוך הלכה החבריא

"ערב ערב מעל הגגות", השיר גם נקרא "שיהא כוכב" מתוך האלבום "הלוך הלכה החבריא" .

מידע נוסף על המופע ועל האלבום

הקלטה מעניינת מערב מחדשי הלוך הלכה החבריא