המצעד

עוד שיר שאין לא הקלטה ואינו רשום באקום.

המצעד – קובץ להורדה

צילום – מולה

 

ככל הנראה זה השיר המקורי: