גשם – ליאור ייני

הקלטה שלא יצאה מעולם על גבי תקליט או דיסק.

מידע נוסף והקלטה באתר הספריה הלאומית