אליך

חסרה הקלטה, יצא בספר "שמשון חלפי דרכים – שירים ומנגינות".