תשאלי ירושלים – חטיבת הצנחנים

מידע נוסף על האלבום

מידע נוסף והקלטה באתר הספריה הלאומית

הוקלט על-ידי קול ישראל.
צוות הווי של חטיבת הצנחנים.
תאריך הקלטה: 5.4.1970

מידע נוסף על המופע והלהקה