תנו לשמש לזרוח – דרורה חבקין

הקלטה של דרורה מול קהל בשידור חיי, מקור ככל הנראה קול ישראל / רשות השידור.