על הרכב – דרורה חבקין

מידע נוסף על האלבום

למותר לציין כי "הרכב" בשיר שלנו הוא עגלה רתומה לשני סוסים ולא "אוטומוביל" וזה מה שקורה כאשר תרבות הזמר העממי מנוגנת על בנג'ו מערבות לואיזינה, מתחברת אל לחן של מינואט וינאי מאוסטריה, כאשר לפזמון מצטרפים בהחבא מקצבים ים תיכוניים. מוסר ההשכל: שימו לב את מי אתם מעלים על העגלה!!!
נחום היימן

על הרכב העמסתי
זקנים עשרת
כל הדרך נמו נמו
פהקו בלי הרף

על כן מאז אני נדרתי
בל זקנים אוביל אמרתי
דיו סוסתי.

על הרכב העמסתי
זקנות עשרת
כל הדרך רבו רבו
צעקו בלי הרף

על כן מאז אני נדרתי
בל זקנות אוביל אמרתי
דיו…

על הרכב העמסתי
בחורות עשרת
כל הדרך שרו שרו
צחקו בלי הרף

על כן מאז אני נדרתי
רק בחורות אוביל אמרתי
דיו סוסתי.

שיר עממי הולנדי מהמאה ה 17 במקור.

מידע נוסף על השיר באתר זמרשת

גרסה הולנדית, קיימות רבות אחרות השיר נפוץ ברשימות השמעה של נהגי מסעיות:

גרסה בגרמנית:

הקדמה לשיר: