על הקו – דרורה חבקין

מידע נוסף והקלטה באתר הספריה הלאומית

הוקלט על-ידי קול ישראל.
דרורה חבקין בליווי להקה כלית.

הוקלט בתל אביב ב 30.1.7970.