סע וטייל ברחבי ישראל – שמעון ישראלי

מידע נוסף על האלבום

שיר על אקולוגיה וזיהום החופים.