נמל בברזיל – להקת הגדנ"ע

חסרה הקלטה

מידע נוסף על האלבום

מידע על המופע והלהקה

על פי אקום קיימת גרסה נוספת בביצוע משה הלל.