נולדנו צמאים – דרורה חבקין

מתוך "הבה נשירה ונבירה", פסטיבל שירי בירה.