מסוף עולם – ישראל גוריון

אלבום בשיתוף עם דרורה חבקין. על גב האלבום ליד התמונה של שדרורה רשום:
נגנה יחד עם ישראל גוריון יחד באקורדיון אחד בגיל הגן, שם התחילה השותפות בניהם.
דרורה הופיעה בלהקת הנח"ל, סיימה האקדמיה למוסיקה ולמדה בסורבון מוסיקה של ימי הביניים.
היא היא שבחרה את החומר לתקליט זה וגם כתבה ותרגמה את מרבית שיריו.

מידע נוסף על האלבום