למה את יפה כל כך הערב – הדודאים

הדודאים בביצוע נוסף של השיר. באלבום שם השיר: אני יוצא מכלי

מידע על האלבום