ליד עץ בשדרה – נירה גל

הקלטה נדירה שלא יצאה באלבום ככל הנראה.

הוקלט על-ידי קול ישראל.
נירה גל בליווי להקה כלית.
הוקלט בתל אביב, 25.3.1969

מידע נוסף והקלטה באתר הספריה הלאומית

כנראה הוקלט ביחד עם הכנרית