חייל של נייר – שירי חבקין

שירי חבקין בביצוע לשיר "חייל של נייר" במקור מתוך האלבום "הלוך הלכה החבריא" .

מידע נוסף על המופע ועל האלבום

חסרה הקלטה