חייל אפור – דרורה חבקין

שיר זה כרוך במחדל ארוך ומפרך: בשנת 1592 חצה

המלך היפני הידיושי את מיצר קוריאה ועלה בחוף

פוסן במטרה להחיל את החוק היפני על חצי-האי

הנחות.

צעד זה, הומאניטרי ככול שיהיה, אי-אפשר היה לו

שישאיר את האמריקאנים באדישותם ואכן הביא להתערבותם

המאסיבית, כעבור 360 שנה בקירוב. התערבות

זו זכתה לכינוי "מלחמת קוריאה". המלחמה

נמשכה 3 שנים, תבעה 13 מיליון קורבנות ונסתיימה

בהסכם אשר לפיו נשאר ההסדר המדיני כפי שהיה

לפני פרוץ המלחמה. ברוח הסטטוס-קוו-אנטה, שחלקו

בתהליכים ההיסטוריים מכריע באופן מפתיע, כתב חייל

אמריקאני, אלמוני למדי, את המילים: "אני חיל

אפור – אני ממשיך לחפור".

באדיבותה של אלמנת החייל, שוחזר ההמשך תוך

נאמנות עיוורת למקור ויצר בלי משים את סיגנון ה-

Fourteen Bar Blues במקום ה- Twelve Bar Blues

שהיה נהוג עד אז ולא קירב את השלום. הקשר ל-י"ד

העיקרים של הנשיא וילסון, שזכו אף הם לחיקויים

רבים – טרם הוכח.

מילים:

אני חייל אפור
אני ממשיך לחפור
תבוא עוד מלחמה
אני באדמה

אני ממשיך לחפור
אני מתחיל לגמור
תצא תזחל תקרא
לי אבא אדמה

תבוא עוד מלחמה
ריסוק גופים אינספור
דבר לא השתנה
בתור חייל אפור

אני באדמה
חייל אפור הרי
אינו נשמע – עבור
אינו נשמע – עבור

הו יה

מידע נוסף על האלבום

גרסה באנגלית של דרורה:

 

Music and English Version of Lyrics:
Drora Havkin

JUST ANOTHER SOLDIER

I’m just another soldier
And I dig, dig, dig,
Another war will come
I’m in a trench deep, deep.

I dig and dig and dig
I’ve nearly done my work
I slowly crawl outside;
They call me “Father-Earth”.

Another war will start,
My buddies blown apart,
For just another soldier
Nothing changes much.

I go on digging, and
I’ve nearly done my share,
I slowly crawl outside,
You call me “Father-Earth”.

Another war will start,
My buddies blown apart,
But just another soldier
Down there can’t be heard.

I am deep in my trench,
My call cannot be heard,
I’m just another soldier…
Roger, over and out
Oh-Yeh…