השמש לא זרחה – חדוה עמרני

חסרה הקלטה

יצא באלבום חדוה ב 1967

קיים רישום באתר אקום.