הפרה הציונית – שלישית הנמר הנוראי

אין מידע על השיר וחסרה הקלטה