המנון – דרורה חבקין

שיר אוקראיני. מקורו בעיירה ז'יטומיר שבפלך וולין.

השיר נתגלגל למזלו לידיה של פלורנס נייטינגל, שעה

שטיפלה בהרוג רוסי.

האגדה מספרת כי פלורנס התאהבה בכתב-היד והטמינה

אותו בכנף חזייתה עד תום המלחמה.

עם הפרדת הכוחות, העבירה את הנייר בצירוף דיסקיות

ופנקס-שבוי – לידי הרוסים, באמצעות הצלב

האדום שהוקם אז למטרה זו.

הרוסים, שיצאו מן המלחמה סנטימנטאליים להחריד,

מצאו לנכון לשמר את השיר במוזיאון המקומי של

ילטה והציגוהו לפני הנשיא רוזוולט המנוח, בבואו

לטקס חלוקת אירופה.

במוסיקה מורגשת פה ושם אווירת המבוכה שאפפה

את יוצאי מלחמת-קרים בלי הבדל דת, גזע ופרופיל.

המלחמות עברו החל השקט
שבו הולכים איש לדרכו
בעייפות ומפקירים מולדת
לאלה שימשיכו בה לשלוט

המלחמות עברו החל השקט
ועוד מעט נוכרח לשתוק
מפני שכשהנחנו את הנשק
היה מוקדם מדי להניחו

המלחמות עברו החל השקט
ובלילות רוצים לישון
ובימים הרי עובדים בפרך
כאילו לשקם איזה חלום

המלחמות עברו החל השקט
שבו נמשך הריקבון
ואם אתה נגוע אז לא פלא
שבלילות אתה יכול לישון

המלחמות עברו החל השקט
ויום אחד נצא לרחוב
ונהיה רבים וגם אתה שם
עוד תעבור קדימה כשניפול

מידע נוסף על האלבום