היה לי ברווז – חוה אלברשטיין

מידע נוסף על האלבום טיקיליטון מ 1976.

יצא גם באלבום חוה אלברשטיין – שרה לילדים

קיימת גרסה של דודו אלהרר ושל שובל גיתית ודרויאן רון, ישראל גוריון, עדי סגל ועוד.