הטירוניות

חסרה הקלטה

מידע נוסף באתר הספריה הלאומית

מתוך הספר: "צלילים על הגובה", תל אביב, ידיעות אחרונות, 1971 (ע' 34)
צלילים על הגובה ד"ר אופירה בר אילן שירים כולל תווים בהוצאה זו הופיעו בין היתר:
הבה נשירה, דבר אלי בשירים, השירים שלנו, הצועדים בראש, זמר חסידים,
פזמונים בצמרת, צלילים על הגובה ועוד.
הוצאת סובר