הדג המזמר – גוזמאי הבדאי

חסרה הקלטה, מתוך המופע גוזמאי הבדאי.

מידע על הספר