הגשם – ישראל גוריון ודרורה חבקין

צילום והפקה של רשות השידור עם ישראל גוריון: