האלילים שלי – דרורה חבקין

השיר ניתגלה בקסרקטין (Barracks) הולנדי, באחד

הג'ונגלים של נידרלנד ניו-גיני ע"י חייל זמני בשם

חיררד (ג'רי בלעז) שכמעט והיה לעובד אלילים. עם

תום המלחמה עקר ג'רי את לוח הצריף שעליו נרשמו

המילים וחזר להולנד, לשביעות רצונו של סוקרנו.

הפפואים ילידי הארץ, שסייעו להולנדים בתחזוקת

הקולוניה, הופקרו לנפשם, כמקובל ונאלצו לנוס

במערומיהם לאימא ג'ונגל. סוקרנו ואנשיו הפאנאטיים

העלו באש את מרבית שרידי התרבות ההולנדית ורק

נס הוא שאותו חיררד התאהב בשיר והצילו.

כידוע, נשארו הפפואים עובדי-אלילים עד עצם

היום הזה וההשפעה ההולנדית ניכרת פה ושם רק

בנשיהם וטפם.

זה למעשה מה שעלה בגורלן של מרבית הקולוניות

האקזוטיות בעולמנו ואין ניחומים.

מנגינת השיר היא עממית קיצונית.

מילים:

האלילים שלי מתים אחד אחד
ואת אומרים פורחת עוד כפרח
בן שלוש עשרה הרחתי לך כמעט
כל מה שמעלה בך ריח

האלילים שלי מתים אחד אחד
פתאום אתה בעצמך כבר גבר
אם לא הספקת תעשה ביד
בתוך שוחת שכיבה בוערת

האלילים שלי מתים אחד אחד
דופקים בדלת ואיני פותח
צבא היה תמיד ברדק
ומי שמת מזה יודע

האלילים שלי מתים אחד אחד
אחד במלחמות אחד בפרך
נמשיך לשבת בקפה פינת
עד שמונה ולרוץ לטלה

האלילים שלי מתים אחד אחד
מתים לגמרי מעלים קצת ריח
ואת אומרים פורחת עוד מעט
ובית שחייך עדיין מגולח

האלילים שלי מתים אחד אחד
אני שוכח ומביא עוד ילד
אם לא הספקת תעשה ביד
בתוך אמבטיית קצף

מידע נוסף על האלבום