דחילק מוטקה – דודו אלהרר ודרורה

 

מידע נוסף על השיר מאתר זמרשת, חסרה הקלטה

דודו אלהרר ודרורה בביצוע בתוכנית "שרתי לך ארצי"

דחילק מוטקה