ברחוב הברושים – אילנית בן יעקב

חסרה הקלטה או מידע נוסף על השיר.

קיים רישום באתר אקום.