בללייקה – ליאור ייני

"בללייקה" מתוך האלבום "הלוך הלכה החבריא" בביצוע של ליאור ייני. ידוע גם בשם הבללייקה.

מידע נוסף על המופע ועל האלבום