בלדה לשרה אהרונסון

חסרה הקלטה או מידע נוסף על השיר.

קיים רישום באתר אקום.

תוים בכתב ידה של דרורה: