אנא תלכי – בני אמדורסקי

סרט 8 מילימטר ביתי של בני אמדורסקי ודרורה מהבית של דרורה בצהלה.

אנה תלכי ילדה קטנה, דה קטנה
אנה תלכי ילדה, ילדתי
עוד פסיעה ואת כבר בת שנה ומחצה
עוד פסיעה כבר למדת לומר לא רוצה
עוד פסיעה, עוד פסיעה, עוד פסיעה
וכבר למדת לומר לא רוצה.

אנה תלכי ילדה קטנה, דה קטנה
אנה תלכי ילדה, ילדתי
עוד פסיעה כבר ליויתי אותך אל הגן
עוד פסיעה כבר תלויה לך צמה על הגב
עוד פסיעה, עוד פסיעה, עוד פסיעה
וכבר תלויה לך צמה על הגב.

אנה תלכי ילדה קטנה, דה קטנה
אנה תלכי ילדה, ילדתי
עוד פסיעה נעלמו הבובות מחדרך
עוד פסיעה את שואלת מדוע ואיך.

אנה תלכי ילדה קטנה, דה קטנה
אנה תלכי ילדה, ילדתי
עוד פסיעה לך שורק ילד עם נמשים
עוד פסיעה ואני כבר בועד הורים
עוד פסיעה, עוד פסיעה, עוד פסיעה
ואני כבר בועד הורים.

אנה תלכי ילדה קטנה, דה קטנה
אנה תלכי ילדה, ילדתי
עוד פסיעה מה יפית ובגרת בשנים
עוד פסיעה את חיילת גאה במדים
עוד פסיעה, עוד פסיעה, עוד פסיעה
ואת חיילת גאה במדים.

אנה תלכי ילדה קטנה, דה קטנה
אנה תלכי ילדה, ילדתי
עוד פסיעה והנה תמו הנעורים
עוד פסיעה את אשה וגם לך ילדים.