אל תחזור מאוחר – דרורה חבקין

הוקלט על-ידי קול ישראל.
דרורה חבקין בליווי להקה כלית.

הוקלט ב 30.1.1970 בתל אביב.